Zápis z on-line diskuse dne 4.4.2023

14/04/2023

Řepka

Jaro se otvírá velmi pomalu, ochlazení nekončí, řepka v dlouživém růstu, ale od 25.3. se kromě dohnojení nic neděje – Ing. Bečka

Při případném odplevelení – herbicidy jsou růstové, je nutno počkat na vhodné teploty – Ing. Bečka

Stonkový krytonosci mají rozvleklý nálet, menší počet brouků v miskách, v porostech už i blýskaček, obecně se  vlny náletů jednotlivých škůdců překrývají, díky mírnějším zimám, krytonosec už byl vidět na podzim, na jaře se pak překrývá krytonosec s blýskačkem – Ing. Bečka, Ing. Říha

Bude nutné spojování aplikací, dohnojení by mělo být hotové, (cca 150 kg), po oteplení se očekává rychlý růst řepky – Ing. Bečka

Vývoj řepek byl rychlý, chladem se zastavil vývoj i příjem živin – Ing. Říha

Možno zvažovat dohnojení P,K,S přes list – Ing. Říha

V porostech se objevují praskliny stonků, brána pro vstup chorob, možné využití síry i k desinfekci prasklin – Ing. Bezdíčková

Výživný stav – v mnoha vzorcích jsou deficity síry, stav P většinou dobrý – prof. Hřivna

Počáteční regenerace řepky byla často rychlejší než účinek hnojení dusíkem, deficit je také u Ca, ten se ale později srovná – prof. Hřivna

Potřeba bude dohnojit bórem, při příznacích deficitů, které lze často a snadno zaměnit, nespekulovat a udělat AAR – prof. Hřina

Mák

První jarní výsevy jsou už 3 týdny zaseté, účinnost insekticidního ošetření tak výrazně klesá, nutné bude ošetření na krytonosce, to však provádět při teplotách nad 15°C – Ing. Cihlář

Stále je dobrý termín pro setí máku, na časných setích hrozí tvorba škraloupu, potvrzena vhodnost setí do širšího sponu – Ing. Cihlář

Pšenice ozimá

Potvrzen velmi dobrý stav porostů, porosty velmi dobře odnožené a díky teplému lednu už ve fázích okolo BBCH 30 – Ing. Bezdíčková

Je pravý čas na morforegulace, pozor na teploty, CCC možno aplikovat od 8°C, lze v teplotách nad 5°C, ale je nutné smáčedlo (CCC může být aplikováno s DAM) – Ing. Bezdíčková

Porosty jsou často husté, někde na 7 odnožích, do morforegulace je možné kombinovat biostimulanty (např. nitrofenoláty) – Ing. Bezdíčková

Zdravotní stav:

 • v prosinci až lednu byly velmi vhodné podmínky pro šíření chorob pat stébel, jak pravého stéblolamu tak fusariÍ – Ing. Bezdíčková, Ing. Říha
 • braničnatka pšeničná je v porostech už z podzimu, může být problém, proto někde bude vhodnější fungicid s širším záběrem – Ing. Bezdíčková, Ing. Říha

Biomasa pšenice v posledních týdnech už příliš nenarostla, proto nejsou výrazné deficity výživy, objevují se nejčastěji deficity N a K, dusík především díky spotřebě v teplém lednu může pak vykazovat nižší zásobu – prof. Hřivna

Obecně je stav ale dobrý, s produkčním hnojením není třeba příliš spěchat, otázkou je, čím hnojit, hnojiva jsou nakoupena a ne vždy je na skladě, co by tam mělo být, ideální v současné době jsou ledky – prof. Hřivna

Využitelnější je i dusík v hnojivech se sírou, mikroprvky zatím díky srážkám a pomalejšímu růstu biomasy větší deficity nemají – prof. Hřivna

Příjem CCC ovlivňují i směsi s listovou výživou, je zlepšen např. s thiosírany – Ing. Říha

Ječmen jarní

Časně seté porosty vzešlé na 2-3 listy dostaly díky nízkým teplotám ránu, přišly o energii a budou pod stresem, jsou ideálními porosty pro použití biostimulátorů pro kořeny a odnože – Ing. Bezdíčková

Později seté a ještě nezaseté takový problém nemají, budou však odnožovat v delším dnu a vyšších teplotách, opět bude vhodné je na začátku odnožování podpořit kombinací CCC a biostimulátorů – Ing. Bezdíčková

Kde nebylo dosud hnojeno N, ihned nahnojit, je-li možnost i hnojivy se sírou, zabezpečit dostatek N pro regeneraci po chladu a odnožování – prof. Hřivna

 

Zapsal: Jan Šamalík


Kontaktní formulář


  Odesláním zprávy berete na vědomí podmínky ochrany osobních údajů.

  Názory našich partnerů

  Sdílení zkušeností a názorů zemědělců, obchodních partnerů i odborníků z oblasti výzkumu bereme jako důležitou součást korektního odborného poradenství.

  Ing. Lenka KrobotováIng. Lenka Krobotová

  Lenka Krobotová

  Agronomka, Příkosická zemědělská a.s.

  Na našem podniku používám AUCYT® START a mám s ním dobré zkušenosti. Aplikovat ho budu již na podzim, abych docílila silných a vyrovnaných odnoží a zároveň posílila kořenový systém.

  Ryze česká společnost s výsadním postavením na trhu rostlinných biostimulantů