Jsme ryze česká společnost

Naše společnost si v průběhu posledních patnácti let vybudovala výsadní postavení na trhu rostlinných biostimulantů v rámci České republiky. Od roku 2008 také intenzivně rozvíjíme oblast výživy rostlin – dodávky jednosložkových i speciálních hnojiv obsahujících mikroprvky s akcentem na chelátovou vazbu.

V průběhu posledních patnácti let jsme si vybudovali výsadní postavení na trhu rostlinných biostimulantů v rámci celé ČR.

Naše cesta

„Příroda se podřizuje jen tomu, kdo se cítí být podřízen jí.”

Francis Bacon

Historie a současnost

Firma CHEMAP AGRO převzala v roce 2005 portfolio agropřípravků od společnosti CHEMAP, spol. s r. o. založené již v roce 1997. Významné pozice v oblasti biostimulantů se nám podařilo dosáhnout společně s Ing. Jaromírem Sochou, CSc. z firmy Biosfor s.r.o. Pomocné rostlinné přípravky auxinového typu Ing. Socha vyvinul. Prvním z nich, který se v průběhu 90. let stal synonymem úspěšného pěstování řepky, byl RELAN PGR později přejmenovaný na REXAN® . Důvěra zemědělců v naše přípravky byla a je postavena na objektivitě informací vycházejících ze stovek maloparcelkových a poloprovozních pokusů. Ty vychází z úzké spolupráce s výzkumnými pracovišti (ČZU, SPZO, Výzkumné ústavy v Opavě a Kroměříži, UPOL, Mendelu apod.), s pokusnými stanicemi (Ditana, Kujavy a další) i se zemědělskými podniky v rámci celé ČR.

Historie a současnost

Budoucnost a cíle společnosti

Jako firma se snahou o maximální šetrnost v přístupu k životnímu prostředí se budeme i nadále orientovat na dodávky přípravků, které minimálně zatěžují životní prostředí. Popřípadě ve srovnání s konkurenčními přípravky vynikají svou šetrností. Už dnes máme v nabídce několik přípravků vhodných pro ekologické zemědělství a plánujeme jejich další rozšíření.

Našim cílem je nabízet sofistikované produkty a řešení s důrazem na odbornost a účelnost jejich aplikace. Počítáme s vazbou na agronoma a jeho přidanou hodnotu. I nadále hodláme zdokonalovat systém podpory vývoje jednotlivých plodin, včetně aktivace zvětšení kořenového aparátu. Budeme pokračovat ve spolupráci s výzkumnými pracovišti při hledání nových účinných látek (auxiny, cytokininy, jejich prekurzory, aminokyseliny…) a optimalizaci jejich aplikačních termínů. Za nedoceněnou považujeme celou oblast listové výživy a biopřípravků. Pro ekologicky hospodařící zemědělce stále hledáme nové cesty k maximálnímu využití půdní síly. Půjdeme cestou biologicky aktivních přípravků.

Naším cílem je být silným, korektním a nezávislým partnerem zemědělské prvovýroby v oblasti stimulace a výživy rostlin se zaměřením na konvenční i alternativní zemědělství.

Časová osa

2005

CHEMAP AGRO zahajuje svou činnost převzetím nabídky agropřípravků od společnosti CHEMAP, spol. s r. o.

2007

Uvádíme na trh přípravek HERGIT® pro použití v olejninách.

2012

Počátek skutečně plošné aplikace přípravku M–SUNAGREEN® na certifikované osivo ve spolupráci se Soufflet Agro a dalšími osivářskými firmami.

2013

Uvádíme na trh přípravek AKTIFOL® Mag, na bázi hořčíku a selektovaných huminových kyselin, později skupinu doplňujeme i o přípravek na bázi síry.

2014

Uvádíme na trh přípravek ZEASTIM® – stimulační hnojivo do kukuřice.

2015

Uvádíme na trh nové přípravky ze skupiny kombinovaných hnojiv – K 1, K 2K 3.

2016

Tento rok se zaměřujeme na různé formy síry a uvádíme na trh přípravky:

AKTIFOL® Sulf – listové hnojivo s aktivní, rychlou formou síry, zároveň posiluje účinek společně aplikovaných fungicidů

FOLIT® ThioSulf – listové hnojivo obsahující vodorozpustnou síru

FOLIT® Síra – zásadní změna kvality a stability suspenze.

2018

Uvádíme na trh přípravek AUCYT® START s novou účinnou látkou (derivát cytokininů) pro podporu tvorby produktivních odnoží a nárůst kořenů, který jsme vyvinuli ve spolupráci s UP v Olomouci.

2021

Z důvodu omezení používání insekticidů jsme jako první precizovali vhodnost kombinace některých účinných látek (pyrethroidů) s běžně aplikovanými hnojivy.

Zejména použití boretanolaminu a jeho reakce s fosforečnými „okyselovadly“ je výsledkem on-line debat – diskusního klubu.

Názory našich partnerů

Sdílení zkušeností a názorů zemědělců, obchodních partnerů i odborníků z oblasti výzkumu bereme jako důležitou součást korektního odborného poradenství.

Ing. Radoslav KoprnaIng. Radoslav Koprna

Ing. Radoslav Koprna, PhD.

Katedra chemické biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého

Týmu naší katedry se, ve spolupráci s CHEMAP AGRO, podařilo vyvinout unikátní přípravek AUCYT® START s aktivní látkou ze skupiny cytokininových derivátů a nově také TOPSIL® s aminokyselinami. Těší nás přenos výsledků základního výzkumu do praxe, stejně jako pozitivní zkušenosti zemědělců.

Ryze česká společnost s výsadním postavením na trhu rostlinných biostimulantů