Regenerace ozimých obilovin

28/03/2023

Stav ozimých obilovin je extrémně variabilní. Ale díky mírnému podzimu i zimě lze většinu porostů hodnotit jako velmi nadějné, odnožení a v tomto čase i ve vyšší růstové fázi než v posledních letech. Naše doporučení reaguje popisem více variant podle termínu setí a již dosažené růstové fáze. Reagujeme i na obecnou potřebu podpory kořenového aparátu a na maximalizaci využití dodaného dusíku. U všech typů porostů je snaha o doporučení variant, ve kterých nechybí fosfor, prvky k podpoře příjmu dusíku jako síra a měď, včetně využití jejich fungistatického účinku a následně podle stavu porostu.

 

Varianta pro časněji seté ozimy (rané pšenice, ozimé ječmeny, žita):

 • K3 2,0-3,0 l/ha nebo LISTER komplex Obiloviny 0,8 l/ha + FOLIT P 1,0 l/ha.

 • FOLIT Síra nebo FOLIT ThioSulf v dávkách 1,0 l/ha

nejen v případě absence základních hnojiv se sírou, pro podporu příjmu dusíku a fungistatický efekt.
Varianta je vhodná do kombinace s morforegulátory na již sloupkující porosty, obsahuje všechny důležité prvky pro tyto fáze včetně zinku pro vývoj klasu. Nemá za cíl ovlivňovat strukturu porostu, pouze podpořit růst kořenů, vyrovnat deficity, zlepšit využití dusíku a zlepšit zdravotní stav.
U přehuštěných porostu může být v těchto fázích použit také SUNAGREEN 0,5 l/ha.

Varianta pro porosty seté v říjnu (zejména pšenice na konci odnožování):

 • K3 2,0-3,0 l/ha nebo LISTER komplex Obiloviny 0,8 l/ha + FOLIT P 1,0 l/ha.

Varianta je vhodná do kombinace s morforegulátory CCC na konci odnožování k posílení báze stébel a k vyrovnání odnoží. Může být kombinována i s herbicidy. I u těchto porostu cílíme na kořen (fosfor v K3 i čistém Folitu P), po zhodnocení zdravotního stavu můžete i zde doplnit variantu hnojivy se sírou k podpoře zdravotního stavu a příjmu dusíku.

 

Varianta pro nedostatečně odnožené porosty:

 • AUCYT START 3,0 l/ha nebo AUCYT START 2,0 l/ha + CCC 0,4-0,6 l/ha.

Možná je i varianta FOLIT P 1,0 l/ha + LISTER Mn 0,4 l/ha + CCC (podpora odnožování manganem a nižší dávkou CCC a kořenů fosforem)
Pro příklad výsledky jarní aplikace sólo AUCYT START 3,0 l/ha v pšenici za posledních 6 let (různý průběh jara). Sledovat lze: vyšší podíl silných odnoží, nižší podíl slabých, zvýšení počtu klasů a výnosu. To vše je opřeno o mohutnější kořenový aparát (měřeno pouze u podzimních aplikací).

Kontaktní formulář


  Odesláním zprávy berete na vědomí podmínky ochrany osobních údajů.

  Názory našich partnerů

  Sdílení zkušeností a názorů zemědělců, obchodních partnerů i odborníků z oblasti výzkumu bereme jako důležitou součást korektního odborného poradenství.

  Ing. Lenka KrobotováIng. Lenka Krobotová

  Lenka Krobotová

  Agronomka, Příkosická zemědělská a.s.

  Na našem podniku používám AUCYT® START a mám s ním dobré zkušenosti. Aplikovat ho budu již na podzim, abych docílila silných a vyrovnaných odnoží a zároveň posílila kořenový systém.

  Ryze česká společnost s výsadním postavením na trhu rostlinných biostimulantů