AUCYT® START – podpora kořene pro silné ozimy

05/09/2022

Přípravek AUCYT® START s unikátní účinnou látkou ze skupiny derivátů cytokininů je určený především do časných vývojových fází obilovin pro cílenou podporu tvorby odnoží se současným pozitivním vlivem na zvýšený růst kořenového vlášení. Pro podzimní podporu růstu kořenů je vhodný i u řepky. AUCYT® START se pro tento účel aplikuje u ozimých obilovin již na podzim společně s herbicidním ošetřením nebo v kombinaci s insekticidy již od 2-3. listu obiloviny. U řepky pak od 6. listu.

AUCYT® START představuje nejen podporu růstu kořenu, ale další posun v ovlivňování či modelování struktury porostu ozimých a jarních obilovin. Součástí přípravku jsou látky příbuzné přirozeným fytohormonům – cytokininům. Tyto deriváty cytokininů (dále CKX) jsou účinné látky, které v rostlinách působí stejně jako přirozeně vytvořený fytohormon, ale rostliny na tyto látky jen obtížně aplikuji přirozené procesy odbourávání a jejich působení je tak mnohem dlouhodobější. Toho se s úspěchem využívá v podzimním období, kdy se efekt aplikace přípravku AUCYT® START projeví i po dočasném přerušení vegetace, např. vlivem nízkých teplot.

Tyto syntetické fytohormony jsou v přípravku doplněny synergicky působící směsí živin. Především P, který spolu s CKX působí na růst kořenů a přenos energie. Dále chelátový Mn, který opět spolu CKX podporuje vegetativní růst, tedy odnožování nebo zakládání dalších listů místo prodlužování u řepek. Chelátová Cu, ovlivňující příjem dusíku i za nízkých teplot jen doplňuje vhodnost použití AUCYT® START v podzimním, případně časně jarním období. Rostliny tedy díky CKX zůstávají déle ve fázi vegetativního růstu, nasazují, ale hlavně posilují, odnože či větve a zároveň dostatečně rychle rozvíjejí svůj kořenový aparát. To hlavně díky synergii hormonálních látek s výživou, zejména s fosforem. Cytokininy nepůsobí retardačně tak, jako běžné použití morforgulátorů v prvních fázích odnožování u obilovin nebo ve fázi listové ružice brukvovitých. Doplněk živin v přípravku má pro správnou reakci rostlin dodat dostatek energie, proto v jinak komplexním složení přípravku převažuje P a Mn. Podtitulem přípravku je heslo „MOTOR!“. Skutečně tak AUCYT® START vnímáme, je to přípravek, který má být pro menší rostliny zdrojem výkonu, aby měly šanci uspět ve výnosu i kvalitě konečné produkce. A to i u velmi nevyrovnaných porostů.

Přípravek AUCYT® START zařazený mezi pomocné rostlinné přípravky doporučujeme k tomuto účelu u ozimých obilovin použít především v kombinaci s herbicidním nebo insekticidním ošetřením na podzim ve fázi okolo 3. listu obiloviny. AUCYT® START se používá v dávce 2,0 až 3,0 l/ha a lze jej kombinovat s jakýmkoliv dalším pesticidem nebo použít i samostatně. Při podzimní aplikaci lze bez problémů volit spodní doporučenou dávku. U později setých porostů nebo při zimním poškození a všude tam, kde je potřeba podpořit rostliny i na jaře, je vhodné použití i v rámci prvního jarního vstupu. V nižší dávce ho na jaře často kombinujeme s nízkou dávkou přípravků na bázi účinné látky CCC v obilovinách. V řepce v jakémkoliv prvním vstupu. Jinak jde o komplexní vyvážený přípravek použitelný z hlediska dodávky živin samostatně bez nutnosti kombinovat s další výživou. Na jaře však doporučujeme i kombinace, např. s roztokem močoviny. Výsledky podzimní aplikace AUCYTu v obilovinách jsou v tabulce 1 – Dlouhodobý vliv na růst kořene a v tabulce 2 – Ovlivnění výnosotvorných prvků a výnosu.

V řepce ozimé je AUCYT® START vhodný u nevyrovnaných porostů nebo porostů s problematickým vývojem kořenů. Použít lze i následně v jarním období k podpoře větvení řepky v časných vývojových fázích do počátku prodlužovacího růstu. I u řepky se přípravek nechová retardačně, jen omezuje případný nežádoucí přechod do prodlužovacího růstu a nárust kořenů při podzimním použití. Tabulka 3 – Vliv na vývoj kořenů řepky na podzim.

Věříme, že přípravek AUCYT® START má oprávněné ambice stát se standardním přípravkem pro podporu odnožování obilovin zejména v podzimním aplikačním termínu tam, kde je plánováno použití herbicidů. Je s těmito přípravky plně kombinovatelný. V řepce ji situace obdobná. Nižší dávku volíme pro méně problematické porosty na podzim, na jaře potom dávku 3,0 l/ha, případně nižší dávky v kombinaci s regulačním přípravkem. Budeme rádi, pokud AUCYT® START vyzkoušíte i na vaší farmě a věříme, že si u vás najde stálé místo nejen při řešení problematických porostů.

Ke stažení


Kontaktní formulář


  Odesláním zprávy berete na vědomí podmínky ochrany osobních údajů.

  Názory našich partnerů

  Sdílení zkušeností a názorů zemědělců, obchodních partnerů i odborníků z oblasti výzkumu bereme jako důležitou součást korektního odborného poradenství.

  Ing. Lenka KrobotováIng. Lenka Krobotová

  Lenka Krobotová

  Agronomka, Příkosická zemědělská a.s.

  Na našem podniku používám AUCYT® START a mám s ním dobré zkušenosti. Aplikovat ho budu již na podzim, abych docílila silných a vyrovnaných odnoží a zároveň posílila kořenový systém.

  Ryze česká společnost s výsadním postavením na trhu rostlinných biostimulantů