Aktuální doporučení – plodiny s deficity vlivem sucha

17/05/2022

Kukuřice – aktuálně od fáze vzcházení, první setí už tlačí 6. list. Preemergentním herbicidům se dařilo lokálně podle srážek. Někde spolehli na postemergentní aplikace. Každopádně se kukuřice dostává do fází vhodných pro první aplikaci listové výživy. Kdo má rozbory rostlin z jiných plodin, ví, že vlivem nízké půdní vlhkosti je velmi častým deficitním prvkem zinek.

Máky – jarní výsevy jsou v druhém až čtvrtém páru pravých listů, aplikovány jsou a budou herbicidy, fungicidy proti plísni makové zřejmě omezeně a také insekticidy. Ozimé výsevy jsou v prodlužovacím růstu, těsně okolo fáze pylových tetrád.

Slunečnice – v nižších polohách tvoří třetí pár pravých listů a dostávají se do fáze, kdy je vhodné doplnit listovou výživu (normálně bór a zinek) zaměřenou komplexně díky nedostatku srážek.

Nejedná se však pouze o tyto plodiny. Ozimé i jarní obiloviny, ozimé i jarní hrachy i další plodiny, pod vlivem nedostatku srážek, vykazují v AAR časté deficity draslíku, bóru, hořčíku a zinku. Lokálně dalších mikroprvků.

Upozorňujeme na chelátovou formu zinku v hnojivu LISTER. Jedná se nejen o nejpřístupnější formu zinku pro rostlinu, ale také o bezproblémově kombinovatelné hnojivo s dalšími přípravky na OR i ostatními hnojivy včetně fosforečných.

Doporučení k porostům kukuřice, slunečnice a máku

ZEASTIM 2,0 l/ha (zejména u kukuřice) nebo hnojivo K3 2,0-3,0 l/ha (K3 do kombinace se stimulátory jiného druhu) + FOLIT Bór 1,0 l/ha (mák, slunečnice)

případně

HERGIT 0,2 l/ha + LISTER Zn 0,6 l/ha (osvědčená kombinace stimulace v máku po herbicidech, ale lze i s nimi, pokud použijete dělené dávky)

Doporučení k odstranění deficitu zinku

LISTER Zn 0,4 – 0,6 l/ha (pouze dodávka deficitního mikroprvku, u obilovin volte nižší dávku, lze kombinovat nebo nahrazovat hnojivy K3 nebo LISTER komplex Olejniny) – obdobně u deficitů manganu (LISTER Mn 0,5-0,7 l/ha) nebo mědi (LISTER Cu 0,15-0,3 l/ha)

Ke stažení


Kontaktní formulář


  Odesláním zprávy berete na vědomí podmínky ochrany osobních údajů.

  Názory našich partnerů

  Sdílení zkušeností a názorů zemědělců, obchodních partnerů i odborníků z oblasti výzkumu bereme jako důležitou součást korektního odborného poradenství.

  Ing. Lenka KrobotováIng. Lenka Krobotová

  Lenka Krobotová

  Agronomka, Příkosická zemědělská a.s.

  Na našem podniku používám AUCYT® START a mám s ním dobré zkušenosti. Aplikovat ho budu již na podzim, abych docílila silných a vyrovnaných odnoží a zároveň posílila kořenový systém.

  Ryze česká společnost s výsadním postavením na trhu rostlinných biostimulantů