Zápis z online diskuze 17.4.2024

19/04/2024

Zúčastněné autority:

Ing. David Bečka, Ph.D., Ing. Alena Bezdíčková, Ph.D., Ing. Pavel Cihlář, Ph.D., Ing. Ladislav Černý, Ph.D., Prof. Ing. Luděk Hřivna, Ph.D., Ing. Karel Říha

 

Pšenice ozimá

Ing. Bezdíčková

 • Rychlý vývojový posun porostů v době vysokých teplot (do 15.4), s poklesem teplot zpomalení, které přivítají kromě pšenice všechny plodiny.
 • Aktuální vývojová fáze nejčastěji DC 33, rané odrůdy v DC 37 (špička praporcového listu), v porostech je velká diference, někde je problém ve slabém kořenovém systému.
 • Pro zdravotní stav platí epidemie padlí, braničnatka na spodním patře i první výskyty rzi, při ochlazení posečkat s ošetřením.
 • Regulace by měla být vyřešená, pokud je ještě třeba aplikovat trinexapac, možné je do DC 37, ale rozhodně v nižších dávkách i pod 0,3, ovšem v současných teplotách fungovat nebude.
 • Na dotaz, co s rostlinami se slabým kořenem: Se samotným kořenem už se moc dělat nedá, řešení je dodávka dusíku přes list, přípravky pro zlepšení hospodaření s vodou a přípravky pro poutání vzdušného dusíku, ovšem teploty by měly být nad 15 °C bez nočních mrazíků.

Ing. Černý

 • Braničnatka je na spodních listech, je vysoký výskyt viróz na ozimých ječmenech, regulace pšenic je provedená a pšenice vypadají dobře.
 • Dohnojení DAM ve velké většině porostů pálilo díky větrnému počasí v době aplikace.
 • Pro pšenice se slabým kořenem doporučuje nízkoprocentní roztoky dusíkatých hnojiv s každým dalším vstupem doplněné o dodávku síry.

Ing. Říha

 • Pro úspěšné regenerační hnojení pšenice je třeba zhodnotit nové přírůstky kořenů. 82 % letos hodnocených vzorků ozimých obilovin vykazuje nedostatečný kořen.

Prof. Hřivna

 • Porostů s problematickým kořenem je skutečně mnoho. Ukazují to i velké diference ve hmotnosti sušiny (odebraných živin) u jednotlivých vzorků rostlin pro AAR.
 • Ve výživě se situace s deficitem draslíku výrazně zlepšila za poslední 3 týdny. Nejvíce nyní chybí dusík a síra (studená půda = nižší dostupnost). V sušších podmínkách chybí i mikroprvky, zejména Cu, není výjimkou 3 mg/kg sušiny, když standard je 6-10 mg/kg.
 • Slabší kořenový systém při nedostatku srážek mohou částečně řešit i přípravky s křemíkem. Má vliv na zakonzervování buněčné vody, lepší příjem živin i při nízké půdní vlhkosti a vyšším osmotickém tlaku.

Ing. Cihlář

 • Při použití Aucytu v ozimých obilovinách tak 4 týdny zpět, neměli bychom takové problémy s kořenovým aparátem. Ukázka kořenů pšenice s Aucytem a bez něj.

 

Jarní obiloviny

Ing. Bezdíčková

 • Současné ochlazení je pro ječmen super. Je nutné podporovat vývoj kořenů. V teplém počasí předchozích dnů byl vývoj ječmene překotný. Od pátku do úterý přešel ječmen v pokusech od fáze DC 13 (3. list) do fáze DC 23 (třetí odnož) (pozn. 12.4.-16.4.).
 • Vhodná je kombinace AUCYT START s CCC a je třeba řešit padlí. (pozn. z minulé diskuze, vhodné je v těchto fázích i doplnit dusík a síru – Prof. Hřivna)

Ing. Černý

 • V jeho lokalitě ječmen aktuálně na začátku odnožování. Jednoznačně důležitá podpora kořenů a to platí i pro oves.
 • Použití některých mikroprvků v odnožování výrazně ovlivňuje příjem hlavních živin, u chelátu Cu v nízkých dávkách viditelně porost tmavne (lepší využití N), měď je obsažena vedle manganu i v Aucytu. Dodávku síry pro podporu příjmu dusíku je vhodné u sladovnického ječmene ukončit do fáze DC 33.

Prof. Hřivna

 • Rozbory půd na Nmin před setím jařin poukazovali na nižší zásoby dusíku a potřebu zvýšit dávku dusíku před setím. K další výživě nastává na Moravě vhodný čas na odběr vzorků k AAR (konec odnožování).
 • Deficity mikroprvků v těchto odběrech nebývají příliš časté, mnohem častější je deficit dusíku. Ječmen odebere 23-24 kg dusíku na 1 tunu výnosu včetně slámy. Později bývá vhodná aplikace fosforu, který má u ječmene vliv na syntézu cukrů a škrobu a tím snížení dusíkatých látek.
 • Shoda s ostatními, že současné ochlazení je pro ječmen jednoznačná výhoda.

Ing. Říha

 • Na konci odnožování dodávka základních mikroprvků (Zn, Mn, Cu) v obilovinách významně ovlivňuje příjem základních živin N, P, K, S.

 

Mák

Ing. Cihlář

 • V ozimém máku je aktuálně čas na aplikaci azolových přípravků + výživa zinkem, případně další listová hnojiva a stimulační přípravky.
 • Jarní mák je podle termínu setí ve třech stavech. Časné setí ve 2 pravých listech, střední nevyrovnaně vzchází a pozdní setí ještě čeká na srážky.
 • Ke krytonosci kořenovému, v další periodě oteplení je nutné očekávat další nálet, který bývá silnější než první a je nutno často ošetření, i když bylo už provedeno při prvním náletu.
 • Je čas na přihnojení, možnost po oteplení použít i biologické přípravky proti plísni. V letošním roce dobře fungovali půdní herbicidy, další herbicidní ošetření je vhodné odložit až na teplejší periodu počasí. Účinnost kombinací Callisto+Tomahawk, později Laudis+Tomahawk je slušná i v pozdějších fázích vývoje plevelů.

Prof. Hřivna

 • Je možný deficit v mikroprvcích – bór a zinek. V rámci dohnojení měl už Prof. Richter dobrou zkušenost s dohnojením i v dlouživém růstu tekutými hnojivy DAM nebo SAM. K tomu Ing. Cihlář: mák dobře snáší tento typ hnojiv, ale je třeba použít DAM aplikátory (trysky).

Ing. Říha

 • Pro lepší účinek případného insekticidního ošetření je vhodný přídavek oleje. Může pomoci i listové výživě a systémovým složkám POR.
 • Velmi vhodná je PO3 iontová vazba v některých přípravcích a hnojivech z hlediska zdravotního stavu, vhodné je zalepení takových přípravků.
 • Na dotaz k masivnímu výskytu dřepčíka v porostech máku: Brouk je pouze v porostu, neškodí, mák není cílovou rostlinou.

 

Řepka

Ing. Bečka

 • V Čechách a zejména okolo Prahy (Č. Újezd) je extrémní sucho. Dodaný dusík leží v půdě (povrch) a nedostal se ke kořenům, někde až 60 %. Z toho důvodu není velký rozdíl v porostech s velkou a nižší intenzitou.
 • Zaznamenali jsme enormní nálet blýskáčka, který byl v současných insekticidních možnost neřešitelný. Je vysoký opad generativních orgánů řepky, není to jen vliv blýskáčka, často je to i deficit ve výživě. Současné ochlazení může situaci pomoci v podobě prodloužení doby kvetení, pokud ovšem bude doprovázeno srážkami. Může i uškodit při mrazech.
 • Hlízenka se v chladu šířit nebude. Přesto po oteplení fungicid ano a řídit se fází řepky, nikoliv kalendářem.
 • Při vydatných srážkách může vysoká zásoba zatím nevyužitého dusíku způsobit zmlazování řepky.
 • Po rozvleklém náletu se často nepodařilo zamezit škodám stonkových krytonosců.

Ing. Říha

 • V porostech se rozmohla plíseň šedá. Zatímco podzim naznačoval problém s phomou, ta nyní není častá. Je aktuální řešit fungicidní ochranu při oteplení. Je čas i na posílení účinku fungicidu třeba výživou (thiosírany) a případně insekticidů na šešulové škůdce (olej, smáčedla).

Prof. Hřivna

 • Ve výživě je stále deficitní dusík. A to vlivem suchých podmínek nebo byla chyba v systému jarního hnojení. Dusík se nedostal do rhizosféry. Deficitní je i bór, ještě by bylo vhodné dostat ho do rostlin při fungicidním ošetření.
 • V rámci další výživy je vhodná síra, a to i proti houbovým chorobám, a pro zvýšení pevnosti šešulí např. křemík, vápník.

Kontaktní formulář


  Odesláním zprávy berete na vědomí podmínky ochrany osobních údajů.

  Názory našich partnerů

  Sdílení zkušeností a názorů zemědělců, obchodních partnerů i odborníků z oblasti výzkumu bereme jako důležitou součást korektního odborného poradenství.

  Ing. Lenka KrobotováIng. Lenka Krobotová

  Lenka Krobotová

  Agronomka, Příkosická zemědělská a.s.

  Na našem podniku používám AUCYT® START a mám s ním dobré zkušenosti. Aplikovat ho budu již na podzim, abych docílila silných a vyrovnaných odnoží a zároveň posílila kořenový systém.

  Ryze česká společnost s výsadním postavením na trhu rostlinných biostimulantů