Zápis z diskusního klubu 20. 10. 2021

09/11/2021

Řepka

Škůdci

 • Škodlivost dřepčíka stále trvá – Ing. Bečka
 • Stále kladení vajíček – Ing. Říha
 • Pravděpodobně nutnost dalšího ošetření insekticidy
 • Při mírné zimě žír larev celou zimu
 • Mšice jen lokálně a mírně

Vhodnost dohnojení řepky stabilizovanou močovinou

 • Vzhledem k cenám a dostupnosti zejména slabší porosty – Prof. Hřivna
 • Vzhledem k suchu je očekávána nízká zásoba dusíku – nízká úroveň nitrifikace – Ing. Bečka

Účinnost pyretroidů je nízká

 • Lehce lepší úč. l. je alfa-cypermetrin (VAZTAK), který končí v příštím roce – Ing. Říha
 • Ohlašování chovatelům včel – v době, kdy včely nelétají
 • Vhodnost upravovat pH postřikové jíchy k zabezpečení alespoň základního účinku – Ing. Černý
 • Vliv boretanolaminu v těchto směsích vždy negativní – grafy pH
 • Připojujeme obrázky dvou grafů pohybu pH postřikové jíchy po přidání 1 litru klasického boretanolaminu (150 g B/l)
 • Graf 1 – po prostém přidání do dvou různých zdrojů vody (neutrální až slabě zásadité pH okolo 7) se pH jíchy zvýšilo až na hodnoty těsně pod hodnotu 9
 • Graf 2 – při předchozím okyselení jíchy fosforečným hnojivem se opět po přidání 1 litru boretanolaminu (150 g/l) opět hodnota pH vrátila na neutrální až slabě zásaditou hodnotu okolo pH 7, podobnou jako výchozí hodnoty pro čistou vodu

Pšenice

Odplevelení porostů

 • Vždy se snažit o odplevelení na podzim
 • Vlivem sucha se na aplikace čeká, většina úč. látek herbicidů jsou půdní
 • Lze očekávat opravy na jaře, zejména u hrudovitých pozemků

Termíny setí obecně časnější

 • Stále se část pšenice ještě dosévá, vhodná podpora odnožování s herbicidní ochranou – Ing. Černý
 • Problémy s přípravou těžších půd – nejednotné vzcházení

Hnojení na podzim

 • Obecně se nedoporučuje další dohnojení, vede vždy k přehoustnutí, ovšem méně kvalitními odnožemi – Prof. Hřivna
 • Hnojit jen v případě prokázaných deficitů

Insekticidy

 • Přenašeči viróz ještě v den diskuse relativně aktivní, čekat se dají při dalším oteplení – Ing. Cihlář
 • Zásah nelze vyloučit ani potvrdit
 • Snížení projevů viróz po použití thiosíranu draselného – zásadité pH – Ing. Říha
 • počátek debaty o integrované produkci, střídání kyselých a zásaditých přípravků, snížení použití fungicidů (omezení růst spór většiny hub) – Ing. Říha, Prof. Hřivna, Ing. Černý

Podpora odnožování

 • Shoda na nutnosti podpory odnožování již na podzim
 • Cílem dosáhnout 3-4 podzimních odnoži u časnějších setí s nižším výsevkem, jinde alespoň 2 – Ing. Cihlář
 • U pozdějších setí vytvoření odnožovacího uzlu – Ing. Říha
 • M-Sunagreen, nižší výsevky, podpora odnožování, kořen – Ing. Cihlář

Mák ozimý

 • Zasetý, někde ještě dosévají
 • Na podzim je základem preemergentně odplevelit (Lentipur, clomazone, Callisto, …)
 • Účinek herbicidů může být problematický vzhledem k chybějícím srážkám
 • Vlčí mák – nepěstovat ozimý mák na tomto pozemku – Ing. Cihlář

Zapsal Ing. Jan Šamalík, CHEMAP AGRO s.r.o

 

 


Kontaktní formulář


  Odesláním zprávy berete na vědomí podmínky ochrany osobních údajů.

  Názory našich partnerů

  Sdílení zkušeností a názorů zemědělců, obchodních partnerů i odborníků z oblasti výzkumu bereme jako důležitou součást korektního odborného poradenství.

  Ing. Lenka KrobotováIng. Lenka Krobotová

  Lenka Krobotová

  Agronomka, Příkosická zemědělská a.s.

  Na našem podniku používám AUCYT® START a mám s ním dobré zkušenosti. Aplikovat ho budu již na podzim, abych docílila silných a vyrovnaných odnoží a zároveň posílila kořenový systém.

  Ryze česká společnost s výsadním postavením na trhu rostlinných biostimulantů