Zápis z diskusního klubu 20. 9. 2022

22/09/2022

ŘEPKA

 • Výnosy loňského roku jsou lepší, než se čekalo. Dosahujeme na dlouhodobý průměr. Mírně se zvýšila osevní plocha a letos se čeká další mírné zvýšení osevních ploch – David Bečka
 • Pochybnost o účinnosti současného insekticidního moření – David Bečka
 • Stav řepek rozděluje termín setí. Časné seté řepky jsou po druhé regulaci nebo těsně před tímto vstupem. I tak často přerostlé. Řepky seté po deštích na konci srpna jsou výrazně opožděné (2 pravé listy max). Stejně jsou na tom řepky, kde nepršelo vůbec – východ Slovenska – Jiří Petrásek

Co s těmito porosty?

 • Využití listových hnojiv, případně biostimulantů. Základem hnojiv má být dusík, fosfor a síra. – Karel Říha, Luděk Hřivna, David Bečka
 • Poměr N:S u listovek 4:1 – Karel Říha
 • Koncentrace N v listových roztocích do 5% – Luděk Hřivna
 • K použití sacharózy diskuse o velikosti chemického svazku, převážil názor, že rostlina je schopna sacharózu využít – Karel Říha, Luděk Hřivna
 • Podpora kořenů – fosfor, fytohormony – cytokininy, auxiny

Běžná výživa standardních porostů

 • Bór – řepka potřebuje na podzim 50 g bóru, vzhledem k využitelnosti borethanolaminu (standardní 150 g/l) je potřeba dodat alespoň litr těchto hnojiv – Luděk Hřivna
 • Dusík a další makro – jednoznačně postupovat podle znalostí stavu, předplodiny, zpracování půdy – ekonomika dusíkatého hnojení je zásadní
 • Odběr makroprvků řepkou na podzim – 50-70 kg N, 50-70 kg K, 10 kg P, 10 kg S a dál hořčík a vápník – Luděk Hřivna

Zdravotní stav

 • U časně setých zatím dobrý, deštivé počasí může situaci změnit – David Bečka
 • U porostů už se vyskytují choroby, plíseň šedá, fusaria – Karel Říha, Jaroslav Holeček
 • K druhé regulaci použít ideálně azol s účinností na fusaria

Výdrol řepky

 • Jednoznačně zasáhnout do 14 dnů po vzejití, jinak hrozí rozšíření bakteriální nádorovitosti kořenů – Karel Říha
 • Řešit co možná nejdříve – David Bečka

OBILOVINY

Zakládání porostů

 • Setí ozimů bylo kvůli srážkám přerušeno, ale první ozimé ječmeny už vzchází – Pavel Cihlář
 • Vzhledem k termínu je stále čas ke standardnímu setí, není třeba zvyšovat výsevek, často je to chyba (př. 240 kg/ha při setí na konci září), vzniká jednodruhová konkurence. U osiv upravených stimulačním mořením obzvlášť – Pavel Cihlář, Karel Říha
 • Základem je tlak na kořenový systém – různé druhy moření, stimulační, bakteriální, výživové – Karel Říha

Hnojení před setím a během vegetace

 • Přihnojení N v podzimní vegetaci je často neúčinné, důležitá je znalost stavu (rozbory, předplodina, zkušenost) – Pavel Cihlář
 • Hnojení před setím a pozdější přihnojení je otázkou předplodiny a jejího způsobu výživy, poměr C:N ve slámě pšenice hnojené ledky může být i 1:2 a pšenic hnojenými digestátem i 1:80 – Luděk Hřivna
 • U vysetých porostů pozor na přenašeče viróz, má se oteplit a virózy se stále rozšiřují do nových oblastí – nutnost insekticidní ochrany – Pavel Cihlář
 • Rozhodně odplevelit ozimy už na podzim, plevele rostou celou zimu a často rychleji než kulturní plodina – Pavel Cihlář

Podpora kořenů

 • Maximálně využijte veškeré formy podpory růstu kořenového aparátu v rámci moření osiv, několik foto, bakterie, výživa, fytohormony – Karel Říha, Pavel Cihlář

Zapsal: Jan Šamalík


Kontaktní formulář


  Odesláním zprávy berete na vědomí podmínky ochrany osobních údajů.

  Názory našich partnerů

  Sdílení zkušeností a názorů zemědělců, obchodních partnerů i odborníků z oblasti výzkumu bereme jako důležitou součást korektního odborného poradenství.

  Ing. Lenka KrobotováIng. Lenka Krobotová

  Lenka Krobotová

  Agronomka, Příkosická zemědělská a.s.

  Na našem podniku používám AUCYT® START a mám s ním dobré zkušenosti. Aplikovat ho budu již na podzim, abych docílila silných a vyrovnaných odnoží a zároveň posílila kořenový systém.

  Ryze česká společnost s výsadním postavením na trhu rostlinných biostimulantů