Začátek sloupkování

11/04/2022

Je obrovsky těžké hodnotit stav ozimých obilnin paušálně. U pozdějších výsevů, nebo pozdního vzcházení, vám doporučíme pročíst doporučení k jarní regeneraci obilovin.

K většině dalších porostů ale stále hledíme jako k extrémně variabilním. Spojuje je pouze přechod do sloupkování. U raných odrůd už je regulární druhé kolénko na mnoha místech. Řeší se zpevnění a někde i ozdravení paty stébla a samozřejmě už aplikace klasicky morforegulační, proti poléhání.

Trocha srážek snad brzy umožní i přístup k dusíku, protože řada porostů vykazuje barevné skvrny z jeho lokálních nedostatků.

Naše doporučení se bude věnovat především zpřístupnění dodaného dusíku rostlinám a částečné vyrovnání odnoží.

Varianta pro již sloupkující porosty s nevyrovnanými odnožemi

K3 (případně K1) 2,0-3,0 l/ha nebo pouze mikroprvky v LISTER komplex Obilniny 0,8-1,2 l/ha v kombinaci s morforegulátory, kde doporučujeme kombinaci uč. látek trinexapac-ethyl a nižších dávek CCC

Mikroprvky lze aplikovat také děleně s důrazem na měď a zinek v přípravcích LISTER Cu 0,2-0,3 l/ha a LISTER Zn 0,3-0,4 l/ha.

Varianta pro porosty na přelomu odnožování a sloupkování

K3 (případně AUCYT START) 2,0 l/ha, především s morforegulací na bázi CCC do dávky 0,7 l/ha. Opět lze navýšit mikroprvky, v případě použití AUCYT START zejména zinek v LISTER Zn 0,3 l/ha.

Varianta pro první výsevy raných odrůd

SUNAGREEN 0,5 l/ha s morforegulací na bázi trinexapac-ethyl s mikroprvky (LISTER komplex Obiloviny nebo sólo měď a zinek v LISTER Cu a LISTER Zn)

Pro všechny varianty podle regeneračního hnojení zvažte, zda jste hnojili sírou a zda je toto hnojení dostupné. Pro využití dusíku doporučujeme FOLIT ThioSulf 2,0 l/ha nebo FOLIT Síra 2,0 l/ha. Očekáváme i fungistatický účinek těchto aplikací.

Všechny popsané varianty mohou být doplněny až 10% roztoky močoviny nebo DAM v postřikové jíše. Kdo má možnost, měl by takto dodaného dusíku využít.


Kontaktní formulář


  Odesláním zprávy berete na vědomí podmínky ochrany osobních údajů.

  Názory našich partnerů

  Sdílení zkušeností a názorů zemědělců, obchodních partnerů i odborníků z oblasti výzkumu bereme jako důležitou součást korektního odborného poradenství.

  Ing. Lenka KrobotováIng. Lenka Krobotová

  Lenka Krobotová

  Agronomka, Příkosická zemědělská a.s.

  Na našem podniku používám AUCYT® START a mám s ním dobré zkušenosti. Aplikovat ho budu již na podzim, abych docílila silných a vyrovnaných odnoží a zároveň posílila kořenový systém.

  Ryze česká společnost s výsadním postavením na trhu rostlinných biostimulantů