Regenerace ozimých obilovin

30/03/2022

Aktuální doporučení – regenerace ozimých obilnin

Stav ozimých obilovin je extrémně variabilní. Naše doporučení reaguje především na nízkou úroveň vláhy v půdě, na obecnou potřebu podpory kořenového aparátu a na maximalizaci využití dusíku. U všech typů porostů je snaha o varianty kde nechybí fosfor a měď a následně podle struktury porostu.

Varianta pro nedostatečně odnožené porosty

AUCYT START 3,0 l/ha nebo AUCYT START 2,0 l/ha + CCC 0,3-0,4 l/ha .

možné je i FOLIT P 1,0 l/ha + LISTER Mn 0,4 l/ha + CCC (podpořit odnožování manganem s nižší dávkou CCC a kořen fosforem tam, kde je kořen silnější. Přidat je možné i měď v LISTER Cu 0,1-0,15 l/ha).

Varianta pro časněji seté ozimy (první pšenice, ozimé ječmeny, žita)

K3 2,0-3,0 l/ha nebo LISTER komplex Obiloviny 0,8 l/ha + FOLIT P 1,0 l/ha.

U některých porostů i SUNAGREEN 0,5 l/ha jako spojení regenerace a vyrovnání vytvořených odnoží. Vhodné i při horším vývoji kořenů v porostech s nadměrným počtem odnoží. Obecně je potřeba i u těchto porostů dodat P, Cu a další.

Pro příklad výsledky jarní aplikace sólo AUCYT START 3,0 l/ha v pšenici za posledních 5 let (různý průběh jara). Sledovat lze: vyšší podíl silných odnoží, nižší podíl slabých, zvýšení počtu klasů a výnosu. To vše je opřeno o mohutnější kořenový aparát (měřeno pouze u podzimních aplikací).

Doplnění síry u odnoženějších porostů:  FOLIT Síra nebo FOLIT ThioSulf v dávkách 1,0 l/ha v případě absence základních hnojiv se sírou, pro podporu příjmu dusíku (i fungicidní efekt).

Ke stažení


Kontaktní formulář


  Odesláním zprávy berete na vědomí podmínky ochrany osobních údajů.

  Názory našich partnerů

  Sdílení zkušeností a názorů zemědělců, obchodních partnerů i odborníků z oblasti výzkumu bereme jako důležitou součást korektního odborného poradenství.

  Ing. Lenka KrobotováIng. Lenka Krobotová

  Lenka Krobotová

  Agronomka, Příkosická zemědělská a.s.

  Na našem podniku používám AUCYT® START a mám s ním dobré zkušenosti. Aplikovat ho budu již na podzim, abych docílila silných a vyrovnaných odnoží a zároveň posílila kořenový systém.

  Ryze česká společnost s výsadním postavením na trhu rostlinných biostimulantů