Podzimní aplikace v řepce ozimé

14/09/2021

Řepky se zasely včas především po ozimých ječmenech a pouze v některých lokalitách i po ozimé pšenici. Celkově lze očekávat, že všechny plánované porosty zasety nebudou. Problém nebyl jen s přístupem na pozemky v rámci sklizně předplodin, ale prohlubují se i potíže s následnou insekticidní ochranou řepky a menší ochota agronomů zasít řepku za každou cenu. Porosty mají již problémy se vzcházením, často ovšem se škůdci (slimáci, dřepčík olejkový). Rostliny vykazují slabší růst kořenového aparátu. V následných vstupech (insekticid, graminicid, regulátor) bude vhodné doplnit zásah mimokořenovou výživou. Důležitý je celý soubor mikroprvků v čele s bórem a z makroprvků potom fosfor, ale často i dusík formou 5-10% roztoku močoviny. Všechny následně doporučované varianty jsou kombinovatelné s jakýmkoliv pesticidním vstupem.

U méně vyrovnaných porostů bude jako vždy vhodné morforegulaci volit citlivěji a doporučujeme v rámci těchto vstupů využít i nového přípravku AUCYT START, který vhodně podpoří vývoj kořenů, zvýší počet listů a vyrovná porost bez rizika nežádoucího přechodu řepky do prodlužovacího růstu. Je to patrné z výsledků SPZO, poloprovozy 2021, průměr ze 3 lokalit.

Aktuální doporučení

AUCYT START 2,0-3,0 l/ha – v kombinaci s morforegulací postačí dávka 2,0 l/ha,

nebo

K2 2,0-4,0 l/ha (event. K3 2,0-4,0 l/ha) – kombinovaná hnojiva, dávku bóru lze ještě navýšit (FOLIT Bór 0,6-1,0 l/ha). Variantou může být i LISTER komplex Olejniny okolo 1,0 l/ha.
Především s insekticidy je vhodné přidat fosfor se současným okyselením postřikové jíchy v hnojivu FOLIT P 1,0 l/ha, možné je doplnit síru v hnojivu FOLIT ThioSulf 760 SL 1,0-2,0 l/ha.
Hnojivo FOLIT ThioSulf 760 SL je možné získat zdarma společně s nákupem hnojiva K2 nebo K3 v rámci mimosezonní prodejní akce, která platí už u nákupu hnojiv pro podzimní použití. Více u obchodních zástupců.

Ekonomická varianta

FOLIT Bór 1,0-1,5 l/ha + (Lister Mo 0,2 l/ha) s fungicidem. Bór je vhodné dodat ve více vstupech postupně, pokud je to s ohledem na množství vstupů možné. Molybden je důležitý na kyselých půdách. Lokálně může být potřeba dodávky fosforu např. v hnojivu FOLIT P 1,0 l/ha.


Kontaktní formulář


  Odesláním zprávy berete na vědomí podmínky ochrany osobních údajů.

  Názory našich partnerů

  Sdílení zkušeností a názorů zemědělců, obchodních partnerů i odborníků z oblasti výzkumu bereme jako důležitou součást korektního odborného poradenství.

  Ing. Lenka KrobotováIng. Lenka Krobotová

  Lenka Krobotová

  Agronomka, Příkosická zemědělská a.s.

  Na našem podniku používám AUCYT® START a mám s ním dobré zkušenosti. Aplikovat ho budu již na podzim, abych docílila silných a vyrovnaných odnoží a zároveň posílila kořenový systém.

  Ryze česká společnost s výsadním postavením na trhu rostlinných biostimulantů