Doporučení pro ozimy – podzimní aplikace

17/10/2023

Ozimé obiloviny

Ačkoliv průběh podzimního počasí dovolilo zasetí ozimých obilovin poměrně včas, v současné době je na velké části ploch patrné pomalé a problematické vzcházení díky nedostatku vláhy. Řada podniků odsouvá herbicidní zásah až po srážkách, které jsou stále nejisté. Část ploch plánovaná po kukuřicích ještě samozřejmě zasetá není.

Aktuální doporučení – obiloviny:

AUCYT START 2,0 l/ha na lokalitách s problematickým vzcházením. Vhodný bude i na půdách, kde potřebujete významně zvětšit objem kořenů. Jako všechny doporučené varianty je kombinovatelný s jakýmkoliv vstupem především s herbicidem nebo insekticidem.

Především s insekticidy je vhodné přidat fosfor se současným okyselením postřikové jíchy v hnojivu FOLIT P 1,0 l/ha, pro okyselení vystačí 0,3-0,5 l/ha, možné je ještě doplnit o síru v hnojivu FOLIT ThioSulf  760 SL 1,0-2,0 l/ha.

 

Řepka

V řepce je situace výrazně lepší než v obilovinách, zejména u časně setých porostů nebo porostů vysetých do 25.8. Později seté řepky a porosty ve vysokých nadmořských výškách jsou už více nevyrovnané. U těchto porostů má ještě význam uvažovat o použití AUCYTU nebo kombinovaných hnojiv (např. K2 nebo Lister komplex Olejniny)

Aktuální doporučení – řepka:

AUCYT START 2,0 l/ha na pozemcích s významně nevyrovnanou řepkou například ve spojení s nižší dávkou morforegulátorů, případně

K2 2,0 l/ha nebo LISTER komplex Olejniny 1,0 l/ha v jakýchkoliv kombinacích.

Při nutnosti použití insekticidů opět připomínáme vhodnost okyselení (FOLIT P) a možnost doplnění síry (FOLIT ThioSulf).

 

Hnojivo FOLIT ThioSulf 760 SL je možné získat zdarma společně s nákupem hnojiva K2 nebo K3 v rámci mimosezonní prodejní akce, která platí už u nákupu hnojiv pro podzimní použití od 1.9.2023. Více u obchodních zástupců.


Kontaktní formulář


  Odesláním zprávy berete na vědomí podmínky ochrany osobních údajů.

  Názory našich partnerů

  Sdílení zkušeností a názorů zemědělců, obchodních partnerů i odborníků z oblasti výzkumu bereme jako důležitou součást korektního odborného poradenství.

  Ing. Lenka KrobotováIng. Lenka Krobotová

  Lenka Krobotová

  Agronomka, Příkosická zemědělská a.s.

  Na našem podniku používám AUCYT® START a mám s ním dobré zkušenosti. Aplikovat ho budu již na podzim, abych docílila silných a vyrovnaných odnoží a zároveň posílila kořenový systém.

  Ryze česká společnost s výsadním postavením na trhu rostlinných biostimulantů