Butonizace až počátek kvetení řepky

20/04/2022

Porosty zůstávají ve fázích počátku prodlužovacího růstu (vyšší polohy) až do fáze počátku kvetení. Počasí aktuálně brzdí řepku v růstu a podporuje větvení zejména tam, kde má řepka bezproblémový přístup k dusíku. Jinde, v teplejších oblastech na slabších půdách a místech s nedostatkem vláhy, přechází porosty rychle do kvetení. Po oteplení lze očekávat rychlý vývoj a nálet škůdců, zejména blýskáčka případně ještě tlak stonkových škůdců.

Vzhledem k horšímu příjmu některých živin z půdy (stále nízká teplota půdy a nízká půdní vlhkost) je vhodné zejména insekticidní aplikace doplňovat listovou výživou. Neopomíjejte síru využít lze ale i kombinovaná hnojiva s makro i mikroprvky (K2, K3, příp. LISTER komplex Olejniny). Připomínáme stále vhodnou dodávku fosforu, který je v dosavadním průběhu stále málo přístupný z půdy a fosforečná hnojiva také snižují pH postřikové jíchy, což je pro směsi s insekticidy nezanedbatelný bonus.

S insekticidním vstupem ve fázi žlutého poupěte je tradiční i aplikace proauxinových stimulátorů na podporu intenzity kvetení a vývoje květenství na bočních větvích. Historicky REXAN, později SUNAGREEN v současnosti v nabídce společnosti CHEMAP AGRO nahrazuje přípravek HERGIT.

Vzhledem ke stavu řepek, především tam, kde je vyšší počet rostlin na jednotku plochy a k nutnosti podpory vývoje větví, považujeme použití těchto typů stimulátorů za velmi účelné.

Varianty pro fázi žlutého poupěte až do počátku květu

HERGIT 0,2 l/ha (event. REXAN 0,1 l/ha nebo SUNAGREEN 0,5 l/ha) a FOLIT Bór 1,0 l/ha s doplňkem FOLIT ThioSulf 2,0-3,0 l/ha (event. AKTIFOL Sulf 2,0 l/ha, je-li aplikován fungicid), možnou variantou je spojení s kombinovaným hnojivem K2 2,0-3,0 l/ha

Varianty pro fázi butonizace a prodlužovacího růstu:

Kombinované hnojivo K2 2,0-3,0 l/ha nebo K3 2,0-3,0 l/ha, případně FOLIT P 0,5-1,0 l/ha + LISTER komplex Olejniny 1,0-1,2 l/ha (varianty jsou vhodné i do směsí s insekticidy). Doplnit můžete i síru tam, kde nebyla použita síra v rámci regeneračního hnojení.

Pro kombinaci dodávky bóru ve směsi s insekticidy připomínáme, že hnojiva s bórem mají často zásaditou reakci a v postřikové jíše způsobují rychlejší degradaci účinných látek insekticidů. Přidáním 0,4-0,5 l/ha (0,25% koncentrace při dávce 200 l vody na hektar) hnojiva FOLIT P získáme ideální kyselé prostředí, zajistíme vyšší účinek insekticidu a dodáme i menší část nedostatkového fosforu. Dávka bóru v takových TM je však i po tomto kroku limitována na úrovni 0,4-0,5 l/ha běžného boretanolaminu (150 g B/l).

Ke stažení


Kontaktní formulář


  Odesláním zprávy berete na vědomí podmínky ochrany osobních údajů.

  Názory našich partnerů

  Sdílení zkušeností a názorů zemědělců, obchodních partnerů i odborníků z oblasti výzkumu bereme jako důležitou součást korektního odborného poradenství.

  Ing. Lenka KrobotováIng. Lenka Krobotová

  Lenka Krobotová

  Agronomka, Příkosická zemědělská a.s.

  Na našem podniku používám AUCYT® START a mám s ním dobré zkušenosti. Aplikovat ho budu již na podzim, abych docílila silných a vyrovnaných odnoží a zároveň posílila kořenový systém.

  Ryze česká společnost s výsadním postavením na trhu rostlinných biostimulantů