Zápis z on-line diskuse 25.10.2023

02/11/2023

Pšenice

Postupně se zlepšuje stav ozimých obilovin po deštích – nejčastější fáze od jednoho do tří lístů – Ing. Černý, Ing. Cihlář

Porosty má smysl ještě kvalitně odplevelit a hlídat případný výskyt přenašečů viróz, jsou možné i vstupy na podporu kořenů – Ing. Černý

Na střední Moravě je situace výrazně lepší, některé porosty už začínají odnožovat, odrostly od fází prvních listů, kdy jsou nejcitlivější na rozšíření viróz – Ing. Bezdíčková

Lze zvážit podzimní aplikace CCC na zpomalení vývoje (okolo 0,5 l/ha), protože se dále očekává teplé a vlhké počasí, možné jsou i stimulační látky na podzim, s pravidelnou výnosovou odezvou – Ing. Bezdíčková

Oproti střední a severní Moravě je výrazně horší situace na jihu Moravy, kde vlivem suchá převládají nejednotně vzcházející porosty, vhodné budou produkty na podporu kořenů, po srážkách – prof. Hřivna

 

Řepka

Postupem času se i nejpozdější výsevy spravují a vyrovnávají, pomohly srážky a někde jen vydatné rosy – Ing. Bečka

Škůdci, zejména dřepčík olejkový neměli nakonec kalamitní výskyt, ale vzhledem k očekávanému počasí se může objevit nálet mšice – Ing. Bečka

Regulace by měla být prakticky hotová, stejně jako odplevelení, někde se ještě řeší výdrol, graminicidy vzhledem k suššímu počasí špatně fungovaly a vinu má i prodloužené vzcházení výdrolu – Ing. Bečka

V některých oblastech byl problém uhlídat škodlivost slimáčků (hlavně slimáček síťovaný) – Ing. Černý

Na Moravě nejvíce problémů kromě slimáků způsobují hraboši a to podle použitých technologií zpracování půdy – prof. Hřivna

Z hlediska výživy je ještě čas dohnojit bórem, kde ještě nebylo hnojení provedeno (na podzim stačí 1l bóretanolaminu se 150 g B/l) – prof. Hřivna

 

Technologie zakládání řepky

K diskusi přizván Ing. Chmelík, který na vlastním podniku i jako agronom v ZD Všestary (HK) využívá veškeré technologie od No-till, přes Strip-till až po klasickou přípravu po orbě nebo podrývání. Dle základního hodnocení stavu porostů jsou všechny technologie poměrně úspěšné. Mírným handicapem je nedostatek srážek v prvních týdnech po zasetí u No-till technologie – Ing. Chmelík

Technologie je vhodné volit podle možností na jednotlivých pozemcích (půda, předplodiny, vláha….) a pravidelně střídat, vhodné využití vede i k rekordním výnosům podniku v okrese HK – Ing. Chmelík

Využití jednotlivých technologií testují v rámci provozních nebo poloprovozních pokusů i na ČZU, v letošním roce výrazný problém s No-till technologií – málo srážek po zasetí – Ing. Bečka

Úspěšnost minimalizačních technologií závisí hodně na kvalitní sklizni předplodin – nesmí polehnout, kvalitně rozdrcená a rozhozená sláma – Ing. Černý

Diskutující vyjádřili uznání k výsledkům, které dlouhodobě dosahuje v pěstování řepky Ing. Chmelík jak na rodinné farmě (vyšší polohy) tak ve Všestarech (Polabská nížina).


Kontaktní formulář


  Odesláním zprávy berete na vědomí podmínky ochrany osobních údajů.

  Názory našich partnerů

  Sdílení zkušeností a názorů zemědělců, obchodních partnerů i odborníků z oblasti výzkumu bereme jako důležitou součást korektního odborného poradenství.

  Ing. Lenka KrobotováIng. Lenka Krobotová

  Lenka Krobotová

  Agronomka, Příkosická zemědělská a.s.

  Na našem podniku používám AUCYT® START a mám s ním dobré zkušenosti. Aplikovat ho budu již na podzim, abych docílila silných a vyrovnaných odnoží a zároveň posílila kořenový systém.

  Ryze česká společnost s výsadním postavením na trhu rostlinných biostimulantů