Zápis z on-line diskuse 8.6.2023

14/06/2023

Mák

 • Jarní mák z prvních výsevů z půlky března bude háčkovat, pozdější výsevy z půlky dubna jsou na počátku prodlužovacího růstu – Ing. Cihlář

U pozdějších výsevů:

  • Jsou ještě aktuální herbicidní ošetření, herbicidy už neaplikovat v dělených dávkách ale jednorázově (1,5 l/ha Laudis + 0,3 l/ha Tomahawk), tato kombinace má vysokou selektivitu i v případě použití v pozdějších fázích – Ing. Cihlář
  • Je vhodné dohnojit na konečnou dávku N, pokud se tak nestalo – Ing. Cihlář
  • Případný regulační azol doplnit listovou výživou, zejména sírou pro rozšíření účinku na plíseň makovou, bór a zinek – Ing. Cihlář, Ing. Říha (listová výživa příznivě ovlivňuje všechny fungicidní kombinace a vždy se přídavek vyplatí)
  • Zinek do fáze pylových tetrád (objevení poupěte ještě skrytého v listové ružici), spíše dřív – Ing. Cihlář, začátek fáze pylových tetrád je od 20 cm výšky máku – Ing. Říha
  • Fungicidy nemíchat s močovinou, neaplikovat za vysokých teplot a intenzivního svitu, objevují se nespecifické skvrny – Ing. Cihlář

U časných výsevů:

  • V insekticidech hlídat mšice, zejména aby nesály u poupěte, u krytonosce makovicového zasáhnout spíše v době háčkování, později pouze pyretroidy, pozor na rezidua acetamipridu po pozdějším použití – Ing. Cihlář
  • Blíží se aplikace strobilurinů před květem, opět možná kombinace s výživou, zejména síra, případně bór, v nabídce dost osvědčených přípravků, i kombinace strobilurin + azol + síra – vedlejší účinek na plíseň makovou – Ing. Cihlář
  • Mák má schopnost větvení pokud má prostor a světlo, druhou podmínkou je dostatek dusíku (dohnojení) – Ing. Cihlář
  • Dlouhodobě pro nejlepší výnos vychází hustota porostu okolo 100-120 makovic na m2, v případě mezerovitých porostů 100-140 makovic na m2, podaří-li se podpořit větvení – Ing. Cihlář

Řepka

 •  Porosty jsou velmi pěkné, hodně navětvené a velmi nejednotné ve vývoji šešulí, to bude znamenat při sklizni vydržet a držet se spíše stavu dozrávání spodního patra šešulí – Ing. Bečka
 • Otázkou je lepení, z hlediska poškození porostu vstupem postřikovací techniky versus účinku lepení, které nesporně sjednotí dozrávání, lepidlo zasáhne prvně vyzrálé horní patro šešulí  – Ing. Bečka
 • Objevuje se překvapivě málo šešulových škůdců, prakticky se dosud neobjevila ve větší míře hlízenka, kde se ale dá očekávat zhoršení situace po srážkách – Ing. Bečka, Ing. Říha
 • V porostech letos řepky stále drží listy, i když už jsou plně odkvetlé, důvodem může být stále dostatek živin díky dosavadnímu chladnému průběhu jara – Ing. Bečka
 • Při hodnocení stavu se jako největší dosavadní problém jeví velký výskyt larev krytonosce čtyřzubého, svědčí to o nezvládnuté ochraně a především nenalezení správného termínu ošetření v případě velmi časného a rozvleklého náletu tohoto škůdce (pokud správný termín vůbec nalézt šlo) – Ing. Bečka
 • K cenám, bohužel zatím existuje dost důvodů a faktorů, že se cena nezlepší – Ing. Bečka
 • K lepení se hodí opět přídavek listovek (thiosíran) i dusíku – Ing. Říha

Pšenice ozimá

 • Aktuálně v dokvétání ale ještě i plné metání porostů, v porostech jsou a již nezvratně budou stále vidět části poškozené jarním zamokřením (lokálně)  – Ing. Černý
 • Specifikem letošního roku jsou u pšenice rzi a to běžně i na odrůdách s vysokou odolností k těmto chorobám, poměrně dost vysoko je i padlí, opět podle odrůd – Ing. Černý
 • Bude nutné rozvoj chorob hlídat nejlépe jednoduchými kombinacemi fungicidů se sírou (padlí) – Ing. Černý, doplnění listových hnojiv do fungicidů je velmi účelné – Ing. Říha
 •  Na podniku Ing. Černého začíná aplikace kombinace:
  • Azoxystrobin + azol, síra, měď + pyretroid (mšice, kohoutek) – Ing. Černý
 • V letošním roce větší výskyt nespecifických skvrnitostí, je třeba více pohlídat fungicidní ošetření a počasí v jeho průběhu a po něm – Ing. Černý
 • Výhled na cenu pšenice stále není dobrý – Ing. Černý

Ječmen jarní

 • Časně seté porosty jsou skutečně velmi pěkné, dobře odnožené, stav porostů v jižních a jihovýchodních Čechách však není tak dobrý, porosty často pozdě seté, s nízkým počtem odnoží – Ing. Černý
 • Po srážkách a oteplení se očekává další vlna mineralizace, což pomůžeme pšenicím, ale slabší ječmen bude vysoce rizikový vzhledem k obsahu N-látek – Ing. Černý
 • Mnoho účinných zásahů proti vysokým N-látkám není nebo nejsou jednoznačně účinné, použití strobilurinů ve fungicidním vstupu pomůže zejména u středních a silných porostů, u slabě odnožených není účinné – Ing. Černý
 • U fungicidů znovu zopakována vhodnost kombinací s výživou pro rozšíření a prodloužení jejich účinku – Ing. Říha

Kukuřice

 • Ve středních polohách je kukuřice do 8.listu, dosud měly fialové báze a byly žluté vlivem chladu – Ing. Černý
 • Nyní jsou již teploty vyšší a je voda, dosud velmi dobře fungující preemergentní herbicidy u časných výsevů budou potřebovat pravděpodobnou opravu po deštích – Ing. Černý
 • rPOST herbicidy teprve musí prokázat svůj účinek, porosty jsou ale hodnoceny jako nadějné a je vhodné doplnění i například standardních mikroprvků – dominantně zinku – Ing. Černý
 • Zinek se u některých plodin stává standardem jako bór v řepce, zinek v kukuřici a máku – Ing. Petrásek

Poděkování za účast a spolupráci, budeme pokračovat na podzim.

 


Kontaktní formulář


  Odesláním zprávy berete na vědomí podmínky ochrany osobních údajů.

  Názory našich partnerů

  Sdílení zkušeností a názorů zemědělců, obchodních partnerů i odborníků z oblasti výzkumu bereme jako důležitou součást korektního odborného poradenství.

  Ing. Lenka KrobotováIng. Lenka Krobotová

  Lenka Krobotová

  Agronomka, Příkosická zemědělská a.s.

  Na našem podniku používám AUCYT® START a mám s ním dobré zkušenosti. Aplikovat ho budu již na podzim, abych docílila silných a vyrovnaných odnoží a zároveň posílila kořenový systém.

  Ryze česká společnost s výsadním postavením na trhu rostlinných biostimulantů