Butonizace až počátek kvetení řepky

17/04/2023

Řepka je podle oblasti a termínu setí v poměrně širokém rozpětí vývojových fází. Je většinou ve velmi dobrém stavu a dobře zapojených. Ochlazení minulého období řepce spíše prospívá, po oteplení se dá očekávat poměrně překotný vývoj. Dobrý je dostatek srážek. Do porostů však nebo možno delší čas vstupovat a korigovat výživný stav ani nálet škůdců, který je poměrně rozvleklý. Aplikace se budou tedy spojovat. Proto volíme především kombinovaná hnojiva, případně kombinace jednosložkových. Důraz klademe na dodávku síry pro řešení deficitů tak pro její fungistatické účinky (dezinfekce případných prasklin na stoncích).

Vzhledem k zapojeným porostům s větším počtem rostlin a dobrému navětvení, díky teplému podzimu a zimě, a naopak chladnějšímu jaru, doporučujeme i stimulaci kvetení řepky proauxinovými přípravky s dosahem na podporu produkce na větvích řepky.


Varianty pro fázi žlutého poupěte až počátku kvetení (fungicid):

HERGIT 0,2 l/ha (event. SUNAGREEN 0,5 l/ha) a FOLIT Bór 1,0 l/ha s doplňkem FOLIT ThioSulf 2,0-3,0 l/ha (event. AKTIFOL Sulf 2,0 l/ha, je-li aplikován fungicid), možnou variantou je spojení s kombinovaným hnojivem K2 2,0-3,0 l/ha


Varianty pro fázi butonizace a prodlužovacího růstu (insekticid):

Kombinované hnojivo K2 2,0-3,0 l/ha nebo K3 2,0-3,0 l/ha, případně FOLIT P 0,5-1,0 l/ha + LISTER komplex Olejniny 1,0-1,2 l/ha (varianty jsou vhodné i do směsí s insekticidy). Doplnit můžete i síru v hnojivech FOLIT ThioSulf 2,0-3,0 l/ha nebo FOLIT Síra 2,0 l/ha.


Připomínáme nevhodnost kombinace insekticidů se zásaditými hnojivy, zejména s bórethanolaminem. Možná je dodávka nízkoprocentních roztoků močoviny, ovšem vždy s okyselením postřikové jíchy. Jak ukazuje graf, v tomto případě je okyselení jednoduché.


Kontaktní formulář


  Odesláním zprávy berete na vědomí podmínky ochrany osobních údajů.

  Názory našich partnerů

  Sdílení zkušeností a názorů zemědělců, obchodních partnerů i odborníků z oblasti výzkumu bereme jako důležitou součást korektního odborného poradenství.

  Ing. Lenka KrobotováIng. Lenka Krobotová

  Lenka Krobotová

  Agronomka, Příkosická zemědělská a.s.

  Na našem podniku používám AUCYT® START a mám s ním dobré zkušenosti. Aplikovat ho budu již na podzim, abych docílila silných a vyrovnaných odnoží a zároveň posílila kořenový systém.

  Ryze česká společnost s výsadním postavením na trhu rostlinných biostimulantů