HERGIT®

Silný před květem
Olejniny
Kukuřice
Okopaniny
Podporuje kvetení a nasazení šešulí a semen. Proauxinová stimulace dvouděložných. Aplikace před a na začátku květu.

HERGIT® je vysoce účinný stimulátor růstu a vývoje rostlin s prvořadým uplatněním v řepce olejné, máku, slunečnici a ve vyšších vývojových fázích dalších plodin, především okopanin a kukuřice. Podporuje intenzitu kvetení v rámci jednodruhové konkurence a fertilitu pylu. V poslední době je s úspěchem testováno společné použití s morforegulátory na bázi účinné látky ethephon v obilovinách na konci sloupkování.

HERGIT®
HERGIT®

Aplikace

PlodinaDávkování (l/ha)Termín aplikacePočet aplikací
Plodina: Řepka
Dávkování (l/ha): 0,2
Termín aplikace: Od 5. listu až do konce vývoje šešulí (DC 15–75)
Počet aplikací: 1–3
Plodina: Mák
Dávkování (l/ha): 0,2
Termín aplikace: Od 5. listu až do 10 % kvetení (DC 15–61)
Počet aplikací: 1–2
Plodina: Slunečnice
Dávkování (l/ha): 0,2
Termín aplikace: Od 5. listu až do poloviny kvetení (DC 23–65)
Počet aplikací: 1–2
Plodina: Brambory
Dávkování (l/ha): 0,2
Termín aplikace: Od tvorba poupat až do konce kvetení (DC 51–69)
Počet aplikací: 1

Údaje v tabulce jsou pouze informativní, detailní informace naleznete na etiketě produktu.

Výjimečná vlastnost produktu

Ovlivnění fertility pilu, vyšší intenzita kvetení.

Technická data

Složení

Kyselina 2–aminobenzoová
Kyselina 2–hydroxybenzoová
Kyselina 2–aminopentandiová

Balení

3 a 10 l PE kanystry

Názory našich partnerů

Sdílení zkušeností a názorů zemědělců, obchodních partnerů i odborníků z oblasti výzkumu bereme jako důležitou součást korektního odborného poradenství.

Josef PazderaJosef Pazdera

Josef Pazdera

Soukromý zemědělec, spoluvlastník farmy

AUCYT® START používám na podniku už 4 roky. Po vyzkoušení různých aplikačních dávek mi vyšla u pšenice ozimé jako nejlepší dávka 2,5 – 3,0 l/ha. Používám jej kvůli odnožím a zesílení kořenové soustavy.

Ryze česká společnost s výsadním postavením na trhu rostlinných biostimulantů