FOLIT® ThioSulf 760 SL

Rychlá síra
Olejniny
Obiloviny
Kukuřice
Okopaniny
Zelenina
Ovocné dřeviny
Thiosíran. Vodorozpustná forma síry. Rychlá přijatelnost i rozpustnost. Vliv na přijatelnost dusíku, zlepšení poměru S:N.

FOLIT® ThioSulf 760 SL je listové, koncentrované hnojivo s vysokým obsahem vodorozpustné síry ve formě thiosíranů a s doplňkem dusíku v amonné formě. Hnojivo je určené k rychlému odstranění deficitu síry v pozdějších vývojových fázích citlivých rostlin, zejména řepky, okopanin a obilovin. Je vhodné k použití v TM směsi s močovinou nebo DAM. Působí jako inhibitor ureázy a vhodně vyrovnává poměr S:N. Má dobrý fungistatický účinek v kombinaci s lepením řepky.

FOLIT® ThioSulf 760 SL
FOLIT® ThioSulf 760 SL

Aplikace

PlodinaDávkování (l/ha)Termín aplikacePočet aplikací
Plodina: Řepka
Dávkování (l/ha): 3,0–7,0
Termín aplikace: Od počátku prodlužovacího růstu do odkvětu
Počet aplikací: 2–3
Plodina: Obiloviny
Dávkování (l/ha): 3,0–6,0
Termín aplikace: Od počátku sloupkování do metání
Počet aplikací: 1–2
Plodina: Ostatní
Dávkování (l/ha): 3,0–7,0
Termín aplikace: Vždy při zjištění deficitu síry v závislosti na jeho hloubce
Počet aplikací: 1–2

Údaje v tabulce jsou pouze informativní, detailní informace naleznete na etiketě produktu.

Typická vlastnost produktu

Rychlé řešení deficitů síry, fungistatický účinek, ovlivnění metabolismu N.

Technická data

Složení

15,0 % hm. N celkový (tj. 200 g/l), z toho 10,5 % hm. N ve formě amonné NH4 (tj. 140 g/l) a 4,5 % hm. N ve formě močovinové NH2 (tj. 60 g/l), 24,0 % hm. S, tj. 57,5 % hm. vodorozpustného SO3 (tj. 760 g/l)

Balení

10 l PE kanystry, 1000 l kontejnery

Názory našich partnerů

Sdílení zkušeností a názorů zemědělců, obchodních partnerů i odborníků z oblasti výzkumu bereme jako důležitou součást korektního odborného poradenství.

Ing. Petr KutaIng. Petr Kuta

Ing. Petr Kuta

Agronom, ZOD Starosedlský Hrádek

Na CHEMAP AGRO oceňuji, že se jedná o českou firmu. Jejich hnojiva obsahují chelátové vazby živin. Společnost a obchodní zástupce obstarají bezvadný servis a aplikace jejich přípravků je vždy bezproblémová.

Ryze česká společnost s výsadním postavením na trhu rostlinných biostimulantů