FOLIT® Ca 260 SL

Tradiční vápník
Ovocné dřeviny
Zelenina
Luskoviny
Okopaniny
Olejniny
Vodorozpustný vápník. Stopové množství mikroprvků v chelátech. Dobrá mísitelnost.

FOLIT® Ca 260 SL je listové koncentrované hnojivo s obsahem vodorozpustného vápníku a s přídavkem důležitých mikroživin ve formě kapalného koncentrátu. Hnojivo je určené zejména k pokrytí zvýšených nároků na příjem vápníku ovocnými dřevinami a některými druhy zeleniny.

FOLIT® Ca 260 SL
FOLIT® Ca 260 SL

Aplikace

PlodinaDávkování (l/ha)Termín aplikacePočet aplikací
Plodina: Jabloně
Dávkování (l/ha): 4,0–6,0
Termín aplikace: Po odkvětu až do 2 týdnů před sklizní v intervalu cca 14 dnů
Počet aplikací: 3–7
Plodina: Hrušně
Dávkování (l/ha): 2,0–4,0
Termín aplikace: 4 až 6 týdnů po odkvětu a dále v intervalu cca 14 dnů
Počet aplikací: 2–4
Plodina: Košťálová zelenina
Dávkování (l/ha): 3,0–5,0
Termín aplikace: 2 až 3 týdny po výsadbě, při vytváření hlávek, v intervalu cca 14 dnů
Počet aplikací: 3–5
Plodina: Ostatní
Dávkování (l/ha): 2,0–5,0
Termín aplikace: Vždy při zjištění deficitu vápníku, v závislosti na jeho hloubce
Počet aplikací: 1–4

Údaje v tabulce jsou pouze informativní, detailní informace naleznete na etiketě produktu.

Typická vlastnost produktu

Zlepšení kvality a zdravotního stavu produkce. Posílení ukládání asimilátů, zvýšení mrazuvzdornosti.

Technická data

Složení

8 % hm. N ve formě dusičnanové NO3 (tj. 120 g/l), 17 % hm. CaO jako vodorozpustný oxid vápenatý (tj. 260 g/l), dále B, Cu, Zn, Mo ve vodorozpustných a chelátových EDTA vazbách

Balení

10 l PE kanystry, 1000 l kontejnery

Názory našich partnerů

Sdílení zkušeností a názorů zemědělců, obchodních partnerů i odborníků z oblasti výzkumu bereme jako důležitou součást korektního odborného poradenství.

Ing. Lenka KrobotováIng. Lenka Krobotová

Lenka Krobotová

Agronomka, Příkosická zemědělská a.s.

Na našem podniku používám AUCYT® START a mám s ním dobré zkušenosti. Aplikovat ho budu již na podzim, abych docílila silných a vyrovnaných odnoží a zároveň posílila kořenový systém.

Ryze česká společnost s výsadním postavením na trhu rostlinných biostimulantů