FOLIT® Bór 150 SL

Tradiční bór
Ovocné dřeviny
Zelenina
Olejniny
Obiloviny
Okopaniny
Vinná réva
Ekologické zemědělství
Klasická 150. Vodorozpustný boretanolamin. Dobře kombinovatelné hnojivo s vyšším pH.

FOLIT® Bór 150 SL je listové hnojivo s obsahem bóru ve formě kapalné sloučeniny s monoethanolaminem. Je určený k odstranění deficitu bóru v půdě. Také k pokrytí zvýšených nároků na příjem bóru některými plodinami, zejména řepkou olejkou, mákem a dalšími olejninami, cukrovkou, ovocnými dřevinami a některými druhy zeleniny. Hnojivo je použitelné v ekologickém zemědělství. Hnojivo má zásadité pH.

FOLIT® Bór 150 SL
FOLIT® Bór 150 SL

Aplikace

PlodinaDávkování (l/ha)Termín aplikacePočet aplikací
Plodina: Řepka
Dávkování (l/ha): 0,6–2,0
Termín aplikace: Od 4. listu do počátku květu (DC 14–61)
Počet aplikací: 1–3
Plodina: Cukrovka
Dávkování (l/ha): 0,8–1,6
Termín aplikace: Po dokončení tvorby listové růžice
Počet aplikací: 2
Plodina: Ovocné dřeviny
Dávkování (l/ha): 1,0–2,0
Termín aplikace: Od otvírání pupenů do květu, po sklizni
Počet aplikací: 1–3
Plodina: Ostatní
Dávkování (l/ha): 0,2–0,6
Termín aplikace: Vždy při zjištění deficitu bóru, v závislosti na jeho hloubce
Počet aplikací: 1–2

Údaje v tabulce jsou pouze informativní, detailní informace naleznete na etiketě produktu.

Typická vlastnost produktu

Ověřená forma, standardní přípravek do olejnin a okopanin.

Technická data

Složení

11 % hm. vodorozpustný bór jako borethanolamin (tj. 150 g B/l)

Balení

10 l PE kanystry, 1000 l kontejnery

Názory našich partnerů

Sdílení zkušeností a názorů zemědělců, obchodních partnerů i odborníků z oblasti výzkumu bereme jako důležitou součást korektního odborného poradenství.

Ing. Petr KutaIng. Petr Kuta

Ing. Petr Kuta

Agronom, ZOD Starosedlský Hrádek

Na CHEMAP AGRO oceňuji, že se jedná o českou firmu. Jejich hnojiva obsahují chelátové vazby živin. Společnost a obchodní zástupce obstarají bezvadný servis a aplikace jejich přípravků je vždy bezproblémová.

Ryze česká společnost s výsadním postavením na trhu rostlinných biostimulantů