BOROSTIM®

Rychlý nástup olejnin
Olejniny
Okopaniny
Proauxiny a výživa. Vodorozpustný B jako etanolamin, Mo, stimulátor. Pro dvouděložné rostliny citlivé na nedostatek B.

BOROSTIM® je listové hnojivo s proauxinovými stimulačními látkami určené především pro použití při jarní regeneraci řepky. Dále v rámci výživy a stimulace cukrovky v průběhu posledního herbicidního ošetření a nebo po něm.  V kombinaci s fungicidy je vhodné pro použití ve slunečnici.

BOROSTIM®
BOROSTIM®

Aplikace

PlodinaDávkování (l/ha)Termín aplikacePočet aplikací
Plodina: Slunečnice
Dávkování (l/ha): 2,5
Termín aplikace: Od 5. listu do počátku květu (DC 15–61)
Počet aplikací: 1–2
Plodina: Řepka
Dávkování (l/ha): 2,5
Termín aplikace: Od 5. listu do počátku květu (DC 15–61)
Počet aplikací: 1–2
Plodina: Cukrovka
Dávkování (l/ha): 2,5
Termín aplikace: Před zapojením porostu až 4–8 týdnů po zapojení
Počet aplikací: 1–2
Plodina: Ostatní olejniny
Dávkování (l/ha): 2,5
Termín aplikace: Od 5. listu do počátku květu (DC 15–61)
Počet aplikací: 1–2

Údaje v tabulce jsou pouze informativní, detailní informace naleznete na etiketě produktu.

Výjimečná vlastnost produktu

Regenerace řepek (olejnin), zvýšení fertility pylu, příjem N na kyselých půdách.

Technická data

Složení

3,5 % hm. vodorozpustný bór jako borethanolamin (tj. 39 g/l), dále vodorozpustný Mo jako EDTA chelát, růstově stimulační látky

Balení

10 l PE kanystry, 1000 l kontejnery

Názory našich partnerů

Sdílení zkušeností a názorů zemědělců, obchodních partnerů i odborníků z oblasti výzkumu bereme jako důležitou součást korektního odborného poradenství.

Ing. Petr KutaIng. Petr Kuta

Ing. Petr Kuta

Agronom, ZOD Starosedlský Hrádek

Na CHEMAP AGRO oceňuji, že se jedná o českou firmu. Jejich hnojiva obsahují chelátové vazby živin. Společnost a obchodní zástupce obstarají bezvadný servis a aplikace jejich přípravků je vždy bezproblémová.

Ryze česká společnost s výsadním postavením na trhu rostlinných biostimulantů