AUCYT® START

Motor!
Obiloviny
Olejniny
Zvýšení odolnosti k suchu
Stimulace tvorby kořenů
Posiluje produktivní odnože, zvyšuje objem kořenů. Cytokininy (CKX) + P pro kořeny, CKX + Mn, Cu pro odnožování, větvení a příjem N.

AUCYT® START je přípravek se zvýšeným obsahem fosforu a mikroprvků, které jsou doplněny novou účinnou látkou ze skupiny syntetických derivátů cytokininů. Přípravek se používá v počátečních růstových fázích obilovin a řepky. Udržuje v rostlinách vysokou hladinu látek působících jako cytokininy i cytokininů samotných. Prodlužuje se tak u rostlin doba vegetativního růstu a rostliny tvoří více silných odnoží, případně listů a základy větví. Zvýšená hladina cytokininů má zároveň příznivý vliv na nárůst objemu kořenů mladých rostlin. Nová účinná látka je v přípravku doplněna synergicky působícími makro a mikro živinami i s ohledem na předpokládané termíny aplikací. Standardem je použití na podzim pro založení dostatku silných podzimních odnoží ozimých obilovin. Pro pozdější výsevy a obecně slabé porosty doporučujeme použití časně zjara.

AUCYT® START
AUCYT® START

Aplikace

PlodinaDávkování (l/ha)Termín aplikacePočet aplikací
Plodina: Řepka
Dávkování (l/ha): 2,0–4,0
Termín aplikace: Od fáze 4. listu do počátku prodlužovacího růstu
Počet aplikací: 1–2
Plodina: Obiloviny ozimé
Dávkování (l/ha): 2,0–4,0
Termín aplikace: Od 3. listu do konce odnožování
Počet aplikací: 1–2
Plodina: Obiloviny jarní
Dávkování (l/ha): 2,0–4,0
Termín aplikace: Na počátku odnožování
Počet aplikací: 1

Údaje v tabulce jsou pouze informativní, detailní informace naleznete na etiketě produktu.

Výjimečná vlastnost produktu

Silné odolné odnože vyživené větším kořenem.

Technická data

Složení

6,0 % hm. N celkový (tj. 77 g/l), z toho 4,0 % ve formě NH2 (močovinový) a 2,0 % ve formě NH4 (amonný), 5,0 % hm. vodorozpustný K2O (tj. 64 g/l), 10,0 % hm. vodorozpustný P2O5 (tj. 125 g/l), 0,1 % hm. vodorospustná Cu v chelátové (EDTA) vazbě (tj. 1,2 g/l), 0,5 % hm. vodorozpustný Mn v chelátové (EDTA) vazbě (tj. 6,2 g/l), deriváty cytokininů

Balení

10 l PE kanystry

Názory našich partnerů

Sdílení zkušeností a názorů zemědělců, obchodních partnerů i odborníků z oblasti výzkumu bereme jako důležitou součást korektního odborného poradenství.

Josef PazderaJosef Pazdera

Josef Pazdera

Soukromý zemědělec, spoluvlastník farmy

AUCYT® START používám na podniku už 4 roky. Po vyzkoušení různých aplikačních dávek mi vyšla u pšenice ozimé jako nejlepší dávka 2,5 – 3,0 l/ha. Používám jej kvůli odnožím a zesílení kořenové soustavy.

Ryze česká společnost s výsadním postavením na trhu rostlinných biostimulantů